CO.CC:Free Domain

Customized Facebook URL สร้างทางลัดเข้าหน้าโปรไฟล์ของคุณ

ในขณะนี้ ผู้ใช้ Facebook สามารถมี Username เป็นของตัวเองแล้วครับ จากเดิมที่ Facebook จะใช้ id ในการอ้างถึง URL ของผู้ใช้ ซึ่งต่างจาก Social Network อื่นๆ ที่อนุญาตให้ผู้ใช้กำหนด Username เอง และใช้ชื่อนี้มาตั้งเป็น URL ในการอ้างถึงด้วย

ซึ่งขั้นตอนการเปลี่ยน url facebook ก็ง่ายๆ ดังนี้
1. login เข้า facebook ตามปกติ
2. เข้าไปที่ http://www.facebook.com/username
3. Facebook จะแนะนำชื่อที่ว่างอยู่มาให้ประมาณ 4 - 5 ชื่อ หริอสามารถกรอกเองในช่อง other
4. คลิกที่ check availability เพื่อดูว่าใช้งานได้หรือไม่
5. ยืนยันการสมัครใช้ URL ส่วนตัวอันใหม่บนหน้าจอ

ลองเอาไปใช้งานกันดูนะครับ บาย....

0 ความคิดเห็น:

Designed by Posicionamiento Web | Bloggerized by GosuBlogger | Blue Business Blogger